1-ابتدا بر روی آیکون کلیک کنید.
2.بر روی دکمه Add to Home Screen را فشاردهید.
3-بعد از آن بر روی دکمه Done بزنید.
preloader